ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Điều khoản sử dụng

Bằng việc ghé thăm website w88.legal và sử dụng các dịch vụ, người chơi đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này. Cùng tìm hiểu về điều khoản sử dụng của chúng tôi ngay sau đây.

Quy định chung

W88 cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến và trò chơi giải trí trực tuyến. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng di động, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các quy định này.

Quy định cụ thể

  • Đăng ký tài khoản: Bạn cần phải đăng ký một tài khoản để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin đăng ký phải chính xác và không gian lận. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin của mình nếu có bất kỳ thay đổi nào.
  • Độ tuổi: Bạn phải đủ tuổi pháp lý để tham gia cá cược theo quy định của quốc gia bạn cư trú. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về tuổi tác nếu cần thiết.
  • An toàn thông tin: Bạn phải bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ với bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện từ tài khoản của bạn. Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận nào, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi.
  • Hành vi cấm: Việc sử dụng trái phép, gian lận, hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ bị cấm và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền thu hồi mọi khoản tiền và giữ lại bất kỳ chiến lợi nào thu được từ hành vi cấm này.

Từ chối đảm bảo

W88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp dịch vụ bị gián đoạn, mất kết nối, hoặc lỗi kỹ thuật. Bạn chịu toàn bộ rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản sử dụng

W88 có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi sau các thay đổi này được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản mới.

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định và quy định được nêu trong điều khoản sử dụng này cũng như các quy định khác mà chúng tôi có thể áp dụng từ thời gian này đến thời điểm bạn sử dụng dịch vụ. Bạn cũng đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện cụ thể của từng trò chơi hoặc dịch vụ cụ thể mà bạn tham gia.

Giới hạn trách nghiệm

W88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hành động của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản khác

Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào không hiệu lực hoặc không thể thực hiện theo luật pháp sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc thực hiện của các điều khoản khác. Các điều khoản này được hiểu và hiệu lực theo luật pháp của nơi trang web của chúng tôi được hoạt động.

Kết luận

Trong tổng thể, các điều khoản sử dụng của W88 nhấn mạnh về trách nhiệm và cam kết của cả hai bên: người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ. Việc tuân thủ các điều khoản này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn, minh bạch và công bằng cho tất cả người tham gia.