ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Chính sách bảo mật – W88.legal

Với chính sách bảo mật sẽ đảm bảo cho người chơi khi tham gia và sử dụng website của chúng tôi sẽ được bảo mật an toàn thông tin liên quan đến bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Mục đích thu nhập thông tin

Tại W88, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của bạn và chỉ sử dụng thông tin đó cho các mục đích được nêu rõ và hợp lý. Mục đích của việc thu thập thông tin bao gồm cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, tương tác với khách hàng và cung cấp thông tin về các ưu đãi và sự kiện.

Quy định cụ thể

Phạm vi thu nhập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và có liên quan đến mục đích sử dụng. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, thông tin thanh toán và thông tin khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

W88.legal cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo cách tốt nhất có thể. Điều này bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy không đúng. Chúng tôi thường xuyên đánh giá và cập nhật các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng chúng luôn phản ánh các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại nhất.

Chính sách bảo mật W88
Chính sách bảo mật W88

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ với mức độ cao nhất trong toàn bộ quy trình từ thu thập đến lưu trữ và xử lý. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và thiết lập các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cam kết không bán, không thuê hoặc không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Ngay cả khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ tuân thủ các biện pháp bảo mật tương tự và sử dụng thông tin đó chỉ cho mục đích cụ thể được quy định.

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn chỉ trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập và theo quy định pháp luật. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa hoặc vô hiệu hóa khi nó không còn cần thiết cho mục đích ban đầu hoặc khi bạn yêu cầu.

Quyền lợi khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của mình cho một số mục đích cụ thể.

Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn.

Liên hệ thắc mắc giải đáp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết hơn nếu cần thiết.